nooli: Toprak Sensörü

nooli, yerleştirildiği tarlanın hava durumunu ve toprak durumunu takip ederek sulama, gübreleme, ilaçlama gibi tarımsal faaliyetlerin zamanlamasının belirlenmesini sağlar.

Periyodik olarak toprağın sıcaklığını, nemini ve elektriksel iletkenliğini, havanın sıcaklığını ve nemini ölçer. Ölçtüğü verileri iletişim modülü üzerinden bulut altyapısına gönderir.


 • Kolay Sensör Bağlantısı
 • Bulut Entegrasyonu
 • GSM İletişim Modülü
 • Akıllı Güç Yönetimi
 • Güneş Enerjisi
 • Yerinden Oynama Alarmı (SMS)
 • Güneşlenme Yüzdesi
 • Toprak Sıcaklığı
 • Toprak Nemi
 • Hava Sıcaklığı (isteğe bağlı)
 • Hava Nemi (isteğe bağlı)
 • Toprak Tuzluluğu (isteğe bağlı)
nooli web portalına erişim için lütfen giriş yapınız.
Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz.